Twoja przegladarka nie obsługuje JavaScript! Aby obejrzeć uruchom JavaScript

Test systemu wizualizacji 3D


Tytuł: Model strukturalny utworów dewonu i karbonu

Opis: Przestrzenny model synkliny rozciętej uskokami opracowany na podstawie materiałów dydaktycznych do ćwiczeń z Kartografii Geologicznej dla studentów II roku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowanie w programie Paradigm GOCAD/SKUA: Krzysztof Czuryłowicz, 2013.
Tytuł: Model strukturalny opracowany na bazie danych szkoleniowych

Opis: Przestrzenny model syntetycznej struktury geologicznej opracowany na podstawie dostępnych do pobrania z serwisu geologia3d.pgi.gov.pl materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki wykorzystania kluczowych narzędzi aplikacji Schlumberger Petrel

Opracowanie w programie Schlumberger Petrel: Krzysztof Czuryłowicz, 2013.