Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 4.10.2016

osuwisko uwagaWe wszystkich gminach położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, trwa stan zagrożenia osuwiskowego. W razie uaktywnienia się osuwisk i powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do pracowników służby.

Więcej

warsztaty Weimera w PIGKwiecień w Państwowym Instytucie Geologicznym rozpoczął się pod znakiem poszukiwań ropy i gazu. Warsztaty pt. „The Petroleum Industry in the Next Decade An Overview to the Science, Technology, and AAPG” poprowadził profesor Paul Weimer z amerykańskiego stowarzyszenia geologów naftowych (AAPG).

 

W Państwowym Instytucie Geologicznym 2 kwietnia 2012 r. gościnnie wystąpił profesor Paul Weimer z University of Colorado at Boulder (USA), prezydent AAPG (American Association of Petroleum Geologists). Przygotował on niezwykle interesujące warsztaty poświęcone poszukiwaniom węglowodorów.

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki wykładowe, poruszające inny aspekt poszukiwań złóż gazu i ropy naftowej. Każdy wykład poparty był ćwiczeniami, które wykonywali wszyscy licznie zebrani uczestnicy – przedstawiciele zarówno przemysłu, jak i środowiska akademickiego. 

warsztaty prof. Weimera w PIG
Zasłuchani uczestnicy warsztatów

 

Słuchacze w trakcie pierwszego wykładu dowiedzieli się między innymi o nowych możliwościach zintensyfikowania eksploatacji rozpoznanych już złóż węglowodorów. Profesor Weimer pokazał, jak dzięki wykorzystaniu nowych metod badawczych lub reinterpretacji starych danych można przedłużyć „żywotność" pól naftowych rozpoznanych nawet przed dekadami. Druga część była poświęcona zagadnieniom złóż węglowodorów w głębokich basenach. Na licznych przykładach z marginalnych partii kontynentów słuchacze mieli okazję lepiej zrozumieć oddziaływanie czynników sedymentologicznych i tektonicznych. Niezwykle ciekawe było pokazanie wpływu zaawansowanej tektoniki solnej w rejonie Zatoki Meksykańskiej na powstanie obecnych tam pól naftowych.

style tektoniki solnej w Zatoce Meksykańskiej
 Style tektoniki solnej w Zatoce Meksykańskiej – bardzo ważnej prowincji naftowej

 

Trzeci blok wykładowy w całości był poświęcony przyszłości poszukiwań węglowodorów, a zatem dotykał zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu i ropy, przede wszystkim formacją tzw. gazu zamkniętego (tight gas) i gazu łupkowego (shale gas).

Wykorzystując zdolności nauczycielskie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle, w ciągu jednego dnia profesor Weimer z dużą lekkością podsumował i wskazał potencjalne kierunki rozwoju poszukiwań węglowodorów. Również przekonywał, że przemysł naftowy w żadnym wypadku nie ma się ku końcowi, a pracy starczy jeszcze dla wielu pokoleń geologów i geofizyków. Słuchacze zostali przekonani.

 warsztaty Weimera w PIG

Koniec wieńczy dzieło – uczestnicy i prof. Paul Weimer (w pierwszym rzędzie, przed mamutem) po zakończeniu warsztatów

 

Tekst Joanna Roszkowska-Remin i Tadeusz Peryt
Zdjęcia Barbara Ruszkiewicz