Mapy geologiczne zawsze pod ręką – w telefonie, na tablecie i w terenie

geologia mobilnaChcesz poznać budowę geologiczną wybranego obszaru Polski? A może sprawdzić, jakie atrakcje geoturystyczne są blisko ciebie? Skorzystaj z aplikacji Geologia mobilna, która umożliwia dostęp do baz danych i map geologicznych.

 

 

 

Prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Większość z nich to dane przestrzenne. 

 

Teraz przeglądanie tych danych jest możliwe również na urządzeniach przenośnych – dzięki aplikacji „Geologia mobilna”. Korzysta ona z serwerowanych przez CBDG usług mapowych WMS. Można do niej również wczytać i oglądać dane z innych geoportali. Aktualnie dostępna jest wersja dla systemu Android (pobierz aplikację). „Geologia mobilna” jest narzędziem uniwersalnym i dlatego może być również używana na komputerach ze standardowym ekranem jako strona www http://m.bazagis.pgi.gov.pl/m.cbdg/

 

Po zainstalowaniu aplikacji „Geologia mobilna” w telefonie, jej użytkownik może za pomocą sygnału lokalnych sieci Wi-Fi lub systemu GPS zlokalizować swoją pozycję w terenie i obejrzeć mapę obszaru, na którym się znajduje. Dodatkowo aplikacja umożliwia np. wysyłanie e-mailem linku do mapy, którą właśnie stworzyliśmy.

 

Jeśli geologia to za mało, nasza aplikacja daje także możliwość samodzielnego wczytywania serwisów WMS z innych serwerów, takich jak np. http://geoportal.gov.pl z całym ich dobrodziejstwem zdjęć satelitarnych i tym podobnych ułatwień w nawigacji w terenie.

 

Aplikacja „Geologia mobilna” domyślnie zawiera następujące zestawy informacji:

 • Otwory wiertnicze – dane o profilach stratygraficzych, litologicznych, badaniach geofizycznych i rdzeniach wiertniczych zinwentaryzowanych w podsystemie CBDG Otwory wiertnicze Szczegóły:http://otwory.pgi.gov.pl
 • Geostanowiska - informacje z popularnonaukowego serwisu CBDG - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski. Szczegóły: http://geostanowiska.pgi.gov.pl/
 • Jaskinie – informacje o jaskiniach Polski zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i gromadzonych w CBDG. Szczegóły: http://jaskinie.pgi.gov.pl
 • Sondowania geoelektryczne SGE – wyniki sondowań geoelektrycznych
 • Sejsmika 2D i 3D – metadane dotyczące badań sejsmicznych 2D i 3D wykonanych w Polsce od połowy lat 70. ubiegłego wieku do końca roku 2007. Szczegóły: http://sejsmika.pgi.gov.pl
 • Złoża, tereny i obszary górnicze – na podstawie serwisu MIDAS, który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski oraz ściśle z nimi związaną tematyką eksploatacji złóż. Szczegóły: http://midas.pgi.gov.pl
 • Hydrogeologia – dane państwowej służby hydrogeologicznej. Szczegóły: http://epsh.pgi.gov.pl
  • Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,
  • Jednolite części wód podziemnych w podziale obowiązującym w aktualnym cyklu wodnym – do 2015 r. i na lata 2016–2021,
  • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce.
 • Regiony fizycznogeograficzne według Jerzego Kondrackiego, Geografia regionalna Polski (2002)
 • Geologia
  • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 1:1 000 000, na podstawie mapy wykonanej pod redakcją naukową Ryszarda Dadleza, Sylwestra Marka i Jędrzeja Pokorskiego (2000)
  • Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1:750 000, na podstawie Atlasu geologicznego Polski pod kierunkiem naukowym Zbigniewa Kotańskiego (1997)
  • Mapa litogenetyczna 1:50 000, wykonana na podstawie Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa w przygotowaniu, aktualnie udostępnione jest 40% obszaru Polski
  • Mapa geologiczna 1:500 000, wykonana na podstawie Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000.
 • Geologia morza - mapa litologiczna osadów powierzchniowych dna morskiego, na podstawie Mapy geologicznej dna Bałtyku w skali 1:200 000 opracowanej w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w latach 1989-1995 wraz z informacjami o profilowaniach geofizycznych z bazy GEOECHO http://geoecho.pgi.gov.pl

Wojciech Paciura