Geomap-200 – cyfrowa geologia wkracza na Ukrainę ze wsparciem PIG-PIB

Ukraina udostępni swoje mapy geologiczne w formie cyfrowej. Projekt finansuje Kanadyjska Służba Geologiczna przy wsparciu m.in. polskich ekspertów. Ukraińcy korzystają z doświadczeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja zasobów kartografii geologicznej Ukrainy i ich udostępnienie w Internecie. Projekt potrwa do końca roku. W grudniu do sieci ma trafić 90 map geologicznych w skali 1:200 000 w formacie GeoPDF.

Geomap-200 jest realizowany przez GeoInform, organizację działającą w strukturze Ukraińskiej Służby Geologicznej. W programie uczestniczy międzynarodowy zespół ekspertów, do którego należą: Tomasz Nałęcz (PIG-PIB), Małgorzata Przychodzka (PIG-PIB), Jonas Satkūnas (LGS), Nouri Sabo (CanNR), Kelsey MacCormack i Andrew Beaton (Alberta Geological Survey/Alberta Energy Regulator), Ingrid Verstraeten (USGS) i Frank Haugan (NGU). Środki finansowe oraz wsparcie techniczne zapewnia Kanadyjska Służba Geologiczna.

Projekt Geomap-200 został oficjalnie zainaugurowany na początku kwietnia w Kijowie przez ambasadora Kanady na Ukrainie Romana Waschuka. W części oficjalnej wystąpili Mikola Kuzo, zastępca ministra ekologii i surowców naturalnych Ukrainy oraz Mykola Boyarkin, pełniący obowiązki dyrektora Ukraińskiej Służby Geologicznej (SGSSU).

geomap 1

Mykola Kuzo (zastępca ministra ekologii i surowców naturalnych Ukrainy), Roman Waschuk (ambasador Kanady na Ukrainie), Mykola Boyarkin (pełniący obowiązki dyrektora Ukraińskiej Służby Geologicznej)

Inauguracji projektu towarzyszyło seminarium „Budowa narodowego potencjału Ukrainy w zakresie nauk o Ziemi”, wypełnione referatami i dyskusjami ekspertów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia przedstawicieli Polski i Litwy. Oba kraje mają bowiem bogate doświadczenie w transformacji służb geologicznych. Dr Tomasz Nałęcz w prezentacji „Transformacja Polskiej Służby Geologicznej w kierunku geologii cyfrowej” podzielił się dokonaniami Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie otwierania danych publicznych i zrelacjonował wieloletni proces udostępniania zróżnicowanych cyfrowych danych geologicznych wytwarzanych w PIG-PIB. Polskie doświadczenia w koordynacji i ujednolicaniu metodyki prac szczególnie interesowały ukraińskich geologów, zwłaszcza że obecnie tylko niewielka część map ukraińskich jest zgromadzona w GeoInform. Większość znajduje się w przedsiębiorstwach geologicznych realizujących prace kartograficzne. Dlatego organizacja działań, aspekty prawne, metodyka oraz technologia były głównym przedmiotem dyskusji uczestników seminarium.

Eksperci w swoich wystąpieniach skupiali się nie tylko na przykładach digitalizacji zasobów geologicznych, ale prezentowali także wyzwania, jakie stają przed nowymi generacjami naukowców w obliczu oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

geomap 2

Grupa ekspertów wspierających projekt Geomap-200. Od lewej: Sergii Osharin (dyrektor generalny PrychornomorSRGE), Boris Malyuk (GeoInform), Nouri Sabo (CanNR), Ingrid Verstraeten (USGS), Frank Haugan (NGU), Tomasz Nałęcz (PGI-NRI) i Jonas Satkūnas (LGS)

Uruchomienie projektu Geomap-200 stało się też podstawą do kontynuacji dyskusji na temat kształtu Ukraińskiej Służby Geologicznej i raportu przygotowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów Eurogeosurveys w 2016 r. (patrz aktualności PIG-PIB Ukraińska misja Eurogeosurveys).

Tekst: Tomasz Nałęcz, wsp. Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Archiwum Ukraińskiej Służby Geologicznej (SGSSU)