Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej basenu lubelskiego Krajowy 2012 2015
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Akritarchy kambru i ordowiku Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie dla współczesnych badań geologicznych Krajowy 2013 2015
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski Krajowy 2009 2010
Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1,50 000 Krajowy 2013 2015
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologicznych polskich obszarów morskich Krajowy 2014 2016
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż Krajowy 2011 2012
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2014 2015
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) Krajowy 2014 2018