Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza stref uskokowych jako barier dla migrujących roztworów zmineralizowanych w spągu cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej w oparciu o obserwacje w kopalniach KGHM P.M. S.A Krajowy 2014 2016
Magnetostratygrafia górnego triasu południowego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Krajowy 2015 2018
Geochemiczna struktura konodontów - geologia dzień po dniu 370 mln lat temu. Analiza zmian składu izotopowego, pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w dziennych laminach przyrostowych na przykładzie dewońskich konodontów Krajowy 2015 2018
Rekonstrukcja warunków depozycji w późnokambryjskim basenie przedpola Baltyki na podstawie badań łupków furongu świętokrzyskiego Krajowy 2014 2016
Bentonity w zapisie kopalnym dolnego i środkowego paleozoiku Gór Świętokrzyskich oraz ich znaczenie stratygraficzne i paleogeograficzne Krajowy 2014 2016
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018
Pomiary, monitorowanie i łagodzenie wpływu na środowisko oddziaływania gazu łupkowego (akronim: M4ShaleGas) Międzynarodowy 2015 2017
Paneuropejskia Infrastruktura Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla Międzynarodowy 2015 2017
Surowce wtórne w górnictwie miejskim i odpadach pogórniczych (WP4) Międzynarodowy 2015 2017
Współudział w międzynarodowej sieci badawczej COST Międzynarodowy 2015 2017