Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Dynamika neoglacjału Szetlandów Południowych (Antarktyka Zachodnia) z perspektywy badań mikropaleontologicznych i izotopowych Krajowy 2015 2017
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014 Krajowy 2012 2015
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód leczniczych antykliny Iwonicza Zdroju - Rudawki Rymanowskiej Krajowy 2013 2015
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Rudawy Krajowy 2013 2015
Weryfikacja i korekta danych geologiczno-złożowych zagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Krajowy 2013 2015
Profil stratygraficzny i węglonośność osadów paleogenu i neogenu w rejonie Milicza, Twardogóry i Sycowa Krajowy 2013 2015
Mapa konfliktowości elementów przestrzeni geologicznej i powierzchniowych elementów zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 200 000 - etap pilotażowy Krajowy 2014 2015
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2014 2015
Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Międzynarodowy 2014 2015
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł - w ramach Sieci Obserwacyjno - Badawczej Wód Podziemnych Krajowy 2015 2015