Dla Nauki

Lista filadelfijska Thomson Scientific Master Journal List

altWEJŚCIE

Lista 15.800 czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information, będącego częścią Thomson Reuters, zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. W Polsce nazwę lista filadelfijska wprowadził Andrzej Kajetan Wróblewski, w innych krajach używana jest nazwa bezpośrednio związana z ISI.

Lista nie podaje żadnych wartości wskaźników

- Anna Chadaj, Lista filadelfijska a impact factor
- Maria Kwaśniewicz, Lista filadelfijska

Impact Factor Journal Citation Reports

altDostęp - z komputerów PIG   WEJŚCIE
Impact factor (IF) to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych. Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI. Terminem tym określana jest liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.
- Anna Chadaj, Lista filadelfijska a impact factor
- Kierzek R., Jak porównać "apples and oranges", czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego
- Przegląd funkcji - Journal Citation Reports
- Lista polskich czasopism indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition wraz z wartością wskaźnika IF w 2010 r.

Dostępne jest wprowadznie dla korzystających z bazy w języku polskim:
https://www.brainshark.com/brainshark/brainshark.net/portal/title.aspx?pid=zGazJgmddz23O6z0

h - index

Jest to wskaźnik określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań
Kierzek R., Jak porównać "apples and oranges", czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego

RIF

Realny współczynnik wpływu (Impact Factor - IF). Dotyczy oceny krajowych czasopism naukowych nieuwzględnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR)
- Racki G., Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych

Index Copernicus

alt  WEJŚCIE
Index Copernicus publikuje wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność, stabilność rynkową oraz staranność techniczną. Od 2006 r. funkcjonuje jako pełny serwis i obecnie posiada siedem modułów:

* IC Scientists

* IC Institutions

* IC Journals Master List

* IC Publishers Panel

* IC VRG

* IC CRO

* Publishing 

Katarzyna Dankiewicz "Index Copernicus"

Wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją MNiSW

alt  WEJŚCIE

Wykaz czasopism naukowych (aktualizacja z 17 grudnia 2013 r.) składa się z 3 części stanowiących załącznik do komunikatu:

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wyszukiwarka czasopism punktowanych (2013 r.)

E. Kulczycki "Punkty za publikacje z 2013 roku – ściąga w PDF"

E. Kulczycki "Jak liczyć punkty za publikacje z lat 1999-2012"

E. Kulczycki "Punkty za publikacje"

E. Kulczycki "Błędy i „kwiatki” na najnowszym wykazie czasopism punktowanych"

Polska Bibliografia Naukowa

alt  WEJŚCIE

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

  • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
  • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),
  • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w cenralnym repozytorium PBN.

W przyszłości portal PBN wzbogacony zostanie również o inne funkcjonalności, takie jak:

  • integracja z zasobami repozytoriów instytucjonalnych polskich uczelni i jednostek naukowych,
  • formatowanie bibliografii osób i instytucji w sposób wymagany przez inne podmioty.

Open Access - Otwarty dostęp

alt Termin oznaczający wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. Pierwotnie pojęcie to stosowane było dla tych czasopism naukowych, które zdecydowały się całkowicie otworzyć w Internecie dostęp do zawartych w nich publikacji naukowych, współcześnie jednak pojęcie to zostało rozszerzone na udostępnianie wszelkich publikacji na podobnych zasadach. W AO wszyscy użytkownicy sieci mają prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek. Zachęcamy do uczestnictwa w otwartym kursie e-learningowy na temat nowych modeli komunikacji naukowej OPEN ACCESS - OTWARTA NAUKA

Koalicja Otwartej Edukacji

alt  WEJŚCIE
Zrzesza organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Web of Science

Dostęp - z komputerów PIG    WEJŚCIE
Platforma WoS składa się z:
1. Web of ScienceCore Collection
2. MEDLINE od 1950 r.

3. Journal Citation Report -  interdyscyplinarna baza stanowiąca podstawowe narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism.
W bazie można uzyskać informacje o wskaźniku Impact Factor poszczególnych czasopism w roku bieżącym.

Użytkownicy mają także dostęp do nieodpłatnych baz i narzędzi: EndNote Web,

ISI HighlyCited.ocm; Biology Browser; Index to Organism Names; ResercherID; Science Watch.

Dostępny jest  krótki opis oprogramowania Web of Science w języku polskim:

http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf

Web of Science Core Collection

  Dostęp - z komputerów PIG     WEJŚCIE
Web of Science Core Collection jest częścią zasobów platformy Web of Science. System obejmuje obecnie bazy SCI-Ex, SSCI oraz A&HCI z rocznikami archiwalnymi od 1996 r.
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - multidyscyplinarna baza oferująca dane z ok. 5 300 czasopism naukowych od 1945 r. Dodatkowo każdy rekord w bazie SCI-Ex zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł.
Social Science Citation Index (SSCI) - baza oferująca dane od 1956 r. z ok. 1 400 czasopism naukowych z zakresu 50 dyscyplin nauk społecznych. Zawartość jej uzupełniają dane dotyczące nauk społecznych, wybrane z 3 200 czasopism o tematyce interdyscyplinarnej.
Art & Humanities Citation Index (AHCI) - baza oferująca dane od 1975 r. z ok. 1 140 czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, uwzględniająca dyscypliny naukowe takie jak m.in. architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwo, sztuka i teatrologia.
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) baza z materiałami pokonferencyjnymi z dziedziny medycyny i nauk przyrodniczych rejestrowanymi od 1990 r.
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) baza z materiałami pokonferencyjnymi od 1990 r. z nauk humanistycznych i społecznych.

Dostępne jest wprowadznie dla korzystających z bazy w języku polskim:
https://www.brainshark.com/brainshark/brainshark.net/portal/title.aspx?pid=zHSzscqbrz23O6z0

Wirtualna Biblioteka Nauki

alt  WEJŚCIE
System udostępniania naukowych baz danych przez Internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Poszczególne zasoby są udostępniane w ramach BWN na podstawie umów licencyjnych zawieranych pomiędzy ICM a wydawcami lub ich przedstawicielami. Obecnie Biblioteka Wirtualna Nauki zawiera pełne teksty czasopism największych światowych wydawców (Elsevier, Springer, ACS, AIP/APS, Ovid Biomedical Collections, EMIS, IEEE), abstrakty, cytowania oraz zasoby faktograficzne, a także polskie zasoby pełnotekstowe (Biblioteka Wirtualna Nauki, Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych, Świat Nauki). Z zasobów Biblioteki Wirtualnej Nauki korzysta obecnie ponad 170 jednostek naukowych w Polsce.

EndNote Web

alt  Dostęp - z komputerów PIG     WEJŚCIE
Narzędzie udostępniane na platformie Web of Science służące do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej. Umożliwia  przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do utworzonych w programie swoich folderów i tworzenie w ten sposób własnych baz bibliograficznych: automatyczne przenoszenie opisów, poprzez ich bezpośredni import z przeglądanych baz danych, importowanie danych zapisanych na twardym dysku komputera z plików tekstowych (o rozszerzeniu .txt), ręczne wpisanie opisów, automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej, po uprzednim pobraniu rozszerzenia Cite While You Write współpracujcego z edytorem tekstu Microsoft Word, dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego zgodnego z wybranym stylem i tworzenie własnego stylu, organizowanie zgromadzonych danych, dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami. Pozwala również na: sortowanie rekordów według wszystkich pól rekordu, importowanie, gromadzenie, opisywanie, cytowanie i wstawianie do dokumentu obrazów, sprawdzanie pisowni, dodawanie do rekrodu linków do plików PDF, tworzenie spisów tabel i wykresów, zapamiętywanie strategii wyszukiwawczych.

Dostępne jest wprowadznie dla korzystających z programu w języku polskim:
https://www.brainshark.com/brainshark/brainshark.net/portal/title.aspx?pid=zG0zDXKkpz23O6z0

Researcher ID

alt  Dostęp - z komputerów PIG    WEJŚCIE
Portal dla naukowców, w pełni zintegrowany z platformą Web of Science. Umożliwia identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych (z linkiem do WoS i informacji o cytowaniach), zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarnej społeczności naukowców.

ResearchGate

alt   WEJŚCIE
Międzynarodowy, bezpłatny serwis spolecznościowy skierowany do naukowców i stuentów. Baza uczestników portalu obejmuje ponad 500.000 naukowców ze 196 państw. Użytkownicy zarzadzają własna listą publikacji, bezpośrednio przejetą z fachowych baz danych, zawierających ponad 30 milionów haseł. Portal posiada mechanizm rekomendacji: można polecać publikacje wykazujace podobieństwo tematyczne do własnych opracowań i dziedzin badawczych, a także użytkowników o zbliżonym profilu dzialalnosci naukowej.

Nauka Polska

alt  WEJŚCIE

Portal „Nauka Polska” udostępnia informacje o instytucjach naukowych, ludziach nauki, pracach naukowych, konferencjach, sympozjach, projektach badawczych.

Nauka w Polsce

alt   WEJŚCIE
Serwis redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostępny serwis internetowy NAUKA W POLSCE odnotowuje na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców, popularyzując rodzimą naukę. Serwis przeznaczony jest zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla każdego internauty surfującego w sieci w poszukiwaniu informacji popularnonaukowych. To nieustannie aktualizowany dziennik internetowy oraz baza danych dotyczących polskiej nauki.

Wiedza dla Ciebie

WEJŚCIE

Strona poświęcona nauce i technice, zachęcająca czytelników do publikowania własnych artykułów na ciekawe tematy.

Scopus

alt  Dostęp - z komputerów PIG    WEJŚCIE

Baza bibliograficzno-bibliometryczna.

SCImago Journal & Country Rank

alt   WEJŚCIE
Serwis przydatny do oceny czasopism.

PoP - Publish or Perish

WEJŚCIE
Narzędzie do wyszukiwania publikacji, cytowań i wyliczania wskaźników do oceny pracy naukowej.

E. Kulczycki „Publish or Perish” – poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i indeks Hirscha.

Forum Akademickie

altWEJŚCIE

Portal środowiska akademickiego i naukowego.

Niezależne Forum Akademickie

alt  WEJŚCIE

Portal internetowy poświęcony działaniom na rzecz nauki i edukacji w Polsce.

Warsztat Badacza

alt  WEJŚCIE

Blog naukowy dr Emanuela Kulczyckiego, poruszający tematkę narzędzi badawczych, procesów funkcjonowania i zarządzania nauką, aspektów prawnych nauki.