alt  BIBLIOTEKI ODDZIAŁOWE PIG

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU

prowadzona przez mgr Danutę Kamecką

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU GEOLOGII MORZA W GDAŃSKU

prowadzona przez Jadwigę Duszyk-Bancer

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU

prowadzona przez mgr Justynę Bugała

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU KARPACKIEGO W KRAKOWIE
prowadzona przez dr. Małgorzatę Garecką

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

prowadzona przez mgr Martę Szunke

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINIE

prowadzona przez mgr inż. Annę Fuszarę