Historia Biblioteki

Historia


HISTORIA

 

KALENDARIUM 1919-2010

1919
Powstanie Biblioteki i początki jej działalności w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu

1921
Nawiązanie przez Bibliotekę współpracy z innymi pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą (wymiana stała się najpoważniejszym źródłem powiększania księgozbioru Biblioteki)

1922
Rozpoczęcie wydawania rocznika Bibliografia Geologiczna Polski

1930
Przeniesienie Biblioteki do nowego gmachu przy ul. Rakowieckiej 4

1939

Przejęcie Instytutu Geologicznego przez przedstawicieli niemieckiego zakładu geologicznego z Berlina. Wywiezienie części zbiorów (dubletów) do Niemiec.
Księgozbiór Biblioteki obejmował około 35 000 woluminów, w tym wiele unikatowych zbiorów specjalnych z dziedziny geografii i geologii. Najcenniejsze wydawnictwa udało się ukryć przed okupantem.

1940-1943

Powiększanie zbiorów Biblioteki przez niemieckie kierownictwo Instytutu (dr R. Brinkmann, profesor geologii z Uniwersytetu w Hamburgu)

Pomoc pracowników Biblioteki polskiemu podziemiu

1944

Doszczętne spalenie zbiorów bibliotecznych w czasie powstania warszawskiego podczas pożaru gmachu Instytutu

1945

Tworzenie Biblioteki od podstaw – poszukiwanie zbiorów (dary, wymiana)

1947

Zakończenie odbudowy pomieszczeń Biblioteki

1949

Skompletowanie księgozbioru, który liczył około 27 000 woluminów dzieł, broszur i czasopism

1950-1954

Utworzenie Działowego Ośrodka Dokumentacji Naukowo-Technicznej przy Państwowym Instytucie Geologicznym, który obejmował 3 sekcje: Bibliotekę, Sekcję Bibliograficzną i Sekcję Wydawnictw

1955

Znaczna poprawa warunków lokalowych – Biblioteka uzyskała pomieszczenia na magazyn (120 tys. woluminów), czytelnię oraz 4 pokoje

1956

Rozpoczęcie wydawania Biuletynu Nabytków Biblioteki Instytutu Geologicznego

1962

Przekształcenie Działowego Ośrodka Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, który sprawował nadzór i opiekę merytoryczną nad 5 ośrodkami w oddziałach zamiejscowych Instytutu oraz nad 11 ośrodkami zakładowymi przedsiębiorstw geologicznych podległych Centralnemu Urzędowi Geologii.

Współpraca z Centralnym Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CIINTE)

Wydanie pierwszego numeru miesięcznika Przegląd dokumentacyjny geologii (wychodził do grudnia 1969)

1971

Ukazanie się pierwszego numeru miesięcznika Informacja Bibliograficzna Geologia, Ekonomika i Technika Prac Geologicznych (1971-1977)

1972

Rozpoczęcie wydawania kwartalnika Geologia za granicą (wyd. w latach 1972-1975 i 1977-1987) oraz Biuletynu Informacyjnego Geologia, Geofizyka, Ekonomika i Technika Prac Geologicznych (1972-1988)

1977

Przekształcenie BOINTE w Dziedzinowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej

Rozpoczęcie współpracy z francuską bazą danych bibliograficznych PASCAL-GEODE (1977-1994)

1979

Zmiana nazwy z DOINTE na COINTE – Centralny Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej

1983/1984

Nawiązanie współpracy z systemem bibliograficznym GEOINFORM (kraje RWPG) – do 1989 r.

1985

Podpisanie umowy z Ars Polona na prowadzenie sprzedaży publikacji Instytutu Geologicznego za granicą, co umożliwiło zdobycie środków dewizowych na zakup nowych książek.

1989

Wstrzymanie działalności wydawniczej Ośrodka; kontynuowano tylko wydawanie Bibliografii Geologicznej Polski

Rozpoczęcie komputeryzacji COINTE - podjęcie prac nad budową komputerowego systemu wyszukiwawczo-wydawniczego; zakupienie dwóch komputerów

Zamknięcie tradycyjnego katalogu kartkowego

1990

Wdrożenie programu CDS/ISIS, założenie baz danych: bibliografia, katalog książek, katalog czasopism, wypożyczenia, wymiana

1991

Wydrukowanie pierwszego rocznika Bibliografii Geologicznej Polski za rok 1989, opracowanego z wykorzystaniem komputera

1992

Zlikwidowanie Ośrodka COINTE; powrót Biblioteki Geologicznej do zadań podstawowych oraz związanej z nimi informacji bibliograficznej

1995

Nawiązanie współpracy z American Geological Institute, prowadzącym międzynarodowy system bibliograficzny GeoRef

1996

Uruchomienie w Państwowym Instytucie Geologicznym sieci Internet – informacje o zbiorach Biblioteki Geologicznej zaczęły być dostępne na całym świecie

Rozpoczęcie opracowywania w Bibliotece wykazu publikacji naukowych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego

Nawiązanie współpracy z firmą IPS (International Publishing Service) w zakresie kompleksowego importu książek naukowych.

1998-1999

Porządkowanie zbiorów bibliotecznych w magazynie rdzeni PIG w Leszczach k. Kłodawy

2000

Zorganizowanie dla pracowników Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Bibliotek Oddziałowych, Warsztatów Bibliotecznych 2000, których celem było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami uzyskiwania informacji naukowej i wykorzystania specjalistycznych oprogramowań komputerowych.

2001

Zakupienie licencji dostępu do elektronicznej wersji baz czasopism firmy EBSCO w ramach programu EIFL DIRECT (Electronics Information for Libraries)

2003

Zakupienie systemu rejestracji i udostępniania Bibliografii w Internecie – EXPERTUS

2005

Wymiana sprzętu komputerowego z myślą o zakupieniu licencji na nowy program ALEPH

2006

Zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego ALEPH

Szkolenia pracowników Biblioteki w zakresie formatu MARC 21 oraz w zakresie wprowadzania danych do systemu ALEPH

Włączenie Biblioteki, na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

2007

Wydano drukiem ostatni rocznik Bibliografii Geologicznej Polski za rok 2005.
Od 2006 r. Bibliografia jest opracowywana tylko jako baza danych w systemie ALEPH.

2008

Podłączenie Bibliotek Oddziałowych do systemu ALEPH i rozpoczęcie budowy wspólnej bazy katalogowej

II Warsztaty Biblioteczne dla pracowników Bibliotek Oddziałowych, poświęcone katalogowaniu zbiorów w formacie MARC 21

2009

Państwowy Instytut Geologiczny włączył się do konsorcjów zapewniających dostęp do książek i czasopism elektronicznych wydawnictw Elsevier i Springer

Utworzono bazę „Czasopisma online", posadowioną na stronie internetowej PIG, zawierającą linki do 726 czasopism, która umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów

Szkolenie dla pracowników PIG w zakresie wykorzystania czasopism i książek online, posadowionych na platformach ICMu, SpringerLink i Science Direct

2010

Generalny remont pomieszczeń, w których znajduje się czytelnia Biblioteki Geologicznej

Powstanie nowej strony internetowej Instytutu i Biblioteki Geologicznej


KIEROWNICY BIBLIOTEKI
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
W LATACH 1919-2014

Regina Danysz-Fleszarowa (1919-1944)

Cecylia Wardęska (1945-1955)

Stanisława Bórska (1954-1970)

Franciszek Ekiert (1971-1975)

Andrzej Ber (1975-1976)

Antoni Leszczyk (1977-1979)

Stanisława Janina Dębicka (1979-1996)

Wiesław Michał Zapolski (1996-2004)

Joanna Kacprzak (2005-2014)

 

Barbara Napieraj (2014 -

 

 

Opracowanie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.