Tu warto zajrzeć...

altTU WARTO ZAJRZEĆ ...

 

The Carpathian Convention

alt  WEJŚCIE

Strona poświęcona Konwencji Karpackiej podpisanej w 2003 r. w Kijowie przez Ukrainę, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Serbię, Czarnogórę oraz Słowację.
Konwencja zapewnia ramy dla współpracy i wielosektorowej koordynacji polityki, platformę dla wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i forum dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

EarthDoc

alt  WEJŚCIE

Strona, na której członkowie EAGE mogą uzyskać dostęp do ponad 40.000 dokumentów technicznych. Obejmuje materiały konferencyjne EAGE oraz artykuły z różnych czasopism technicznych, w tym z First Break, Petroleum Geoscience, Near Surface Geophysics.
Interfejs użytkownika oferuje wiele różnych sposobów przeszukiwania geologicznych baz danych. Nowe materiały dodawane są co tydzień.

Earth Pages

alt  WEJŚCIE

Strona poświęcona naukom o Ziemi. Sekcja News prezentuje najnowsze zagadnienia poruszane w kluczowych czasopismach naukowych i wybiera tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowców z tej dziedziny wiedzy. Szczególnym celem serwisu jest stworzenie szerokiej gamy materiałów z różnych dyscyplin, dostępnych w formie przydatnej dla studentów.

EuroGeoSurveys

alt  WEJŚCIE

Strona organizacji zrzeszającej służby geologiczne 33 krajów europejskich.

Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León

alt  WEJŚCIE

Geohobby

alt  WEJŚCIE

Strona tworzona na Wydziałe Geologii UW.

Geopic.pl Geologiczne zdjęcie dnia

alt  WEJŚCIE

GSA (Geological Society of America)

alt  WEJŚCIE 

Natural History Museum

alt  WEJŚCIE

OneGeology

alt  WEJŚCIE

Celem OneGeology jest stworzenie cyfrowych geologicznych map wszystkich rejonów Ziemi. Jest to międzynarodowa inicjatywa badań geologicznych świata.

Open Directory Project - DMoz

alt  WEJŚCIE

Otwarty katalog stron internetowych tworzony przez redaktorów ochotników.

Oxford University Museum of Natural History

alt  WEJŚCIE

The Palaeontological Association

alt  WEJŚCIE

The Paleontology Portal

alt  WEJŚCIE

ResearchGate

alt WEJŚCIE
Międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy skierowany do naukowców i

studentów, stanowi doskonale uzupełnienie katalogów bibliotecznych. Baza uczestników portalu obejmuje ponad 1 000000 naukowców ze 196 państw. Użytkownicy zarządzają własną listą publikacji, bezpośrednio przejętą z fachowych baz danych, zawierających ponad 35 milionów dokumentów. Portal posiada mechanizm rekomendacji: można polecać publikacje wykazujące podobieństwo tematyczne do własnych opracowań i dziedzin badawczych, a także użytkowników o zbliżonym profilu działalności naukowej.

Rockwatch - the club for young geologists

alt  WEJŚCIE

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

alt WEJŚCIE
Strona SGP, na której można znaleźć linki do publikacji Stowarzyszenia i repozytorium map

University of California Museum of Paleontology

alt  WEJŚCIE

www.Geologia.com

alt WEJŚCIE
Forum dyskusyjne dla geologów.