W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konsultacji wśród pracowników administracji geologicznej. Konsultacje te mają na celu optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb geologów powiatowych i wojewódzkich. Przygotowana została ankieta internetowa, która pozwoli na zgromadzenie szczegółowych informacji na temat stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich, z prośbą o jej wypełnienie w terminie do 6 lutego 2015 r.

Na luty br. zaplanowano przeprowadzenie spotkań informacyjnych i konsultacji w urzędach marszałkowskich, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (geolodzy wojewódzcy, geolodzy powiatowi i osoby pełniące ich funkcje).