W dniu 23 września odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, zorganizowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego, stowarzyszeń i organizacji turystycznych, m.in. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, oraz uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej i samorządów lokalnych, a także publicyści krajoznawczy i dziennikarze popularyzujący turystykę. W sumie ok. 150 osób.

Podczas części oficjalnej, zorganizowanej w Domu Górnika w Kłodawie, zaprezentowano osiągnięcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki, a także uroczyście wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" oraz nagrody za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki laureatom II Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Następnie uczestnicy obchodów zwiedzili podziemną trasę turystyczną w Kopalni Soli „Kłodawa" S.A.

Po południu uczestnicy obchodów udali się do Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach. Tam, po krótkim przemówieniu wprowadzającym burmistrza Kłodawy Józefa Chudego, głos zabrał dyrektor PIG-PIB prof. Jerzy Nawrocki. Przybliżył on historię dworku w Leszczach oraz zaprezentował osiągnięcia PIG-PIB w dziedzinie turystyki dedykowanej, czyli geoturystyki. A są nimi zaprojektowane przez geologów ścieżki edukacyjne, mapy geologiczno-turystyczne i tablice informacyjne – tzw. geotropy. Został też zaprezentowany projekt mapy geologiczno-turystycznej gminy Kłodawa, a dyrektor PIG-PIB, jako gospodarz centrum, osobiście oprowadził gości po dworku i magazynach rdzeni wiertniczych Centralnego Archiwum Geologicznego.


nawrocki_chudy
Dyrektor PIG-PIB prof. Jerzy Nawrocki przedstawia dorobek Instytutu w popularyzacji geoturystyki. Towarzyszy mu burmistrz Kłodawy Józef Chudy

 

mapa
Joanna Rychel z Państwowego Instytutu Geologicznego prezentuje projekt mapy geologiczno-turystycznej gminy Kłodawa

 

rdzenie
Zwiedzanie magazynu rdzeni wiertniczych w leszczach - oprowadza dyrektor PIG-PIB prof. Jerzy Nawrocki


tekst Joanna Rychel
zdjęcia Joanna Rychel i Andrzej Szymkowiak