Dr Sławomir MAZUREK

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk technicznych. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej (geologia górnicza) i w Szkole Głównej Handlowej (Podstawy prawne procesu inwestycyjnego).

 

Przebieg pracy zawodowej

Po studiach podjął pracę w KWK Thorez w Wałbrzychu, gdzie zdobywał praktyczne doświadczenie jako geolog. W latach 2002-2006 zasiadał w radzie nadzorczej Wienerberger – Honoratka Ceramika Budowlana S.A. Następnie przez 10 lat kierował zakładami górniczymi – KWB Konin (2006-2014) oraz Kopalnią Soli Kłodawa S.A. (2014-2016). Od 2010 roku, przez dwa lata, był przewodniczącym Rady Nadzorczej KWE Sp. z o.o. w Kleczewie (KWE – Konin Wind Energy). Zasiadał też w Radzie Naukowej PIG-PIB (2015-2016) z ramienia ministra środowiska. W latach 2016-2017 (do marca) pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska.

Posiada kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego i kierownika działu inwestycji potwierdzone przez organ nadzoru górniczego, a także uprawnienia geologa górniczego nadane przez Wyższy Urząd Górniczy oraz uprawnienia do dokumentowania złóż nadane przez ministra środowiska.

Był współautorem projektu badawczego KBN „Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego”, realizowanego w PIG-PIB. Wyniki tej pracy zostały wykorzystane w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju i stały się podstawą do objęcia ochroną przed zagospodarowaniem obszarów występowania niektórych złóż węgla brunatnego.

 

Działalność w organizacjach zawodowych i społecznych

Dr Mazurek był współzałożycielem i członkiem pierwszej kadencji zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (2007-2010). Od 2016 roku przewodniczy Komisji Zasobów Kopalin przy ministrze środowiska oraz, jako wiceprzewodniczący, zasiada w Radzie Górniczej. 29 marca 2017 roku został wybrany przez 42. walne zgromadzenie dyrektorów europejskich służb geologicznych na wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys).

 

Publikacje

Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu geologii, geostatystyki, górnictwa odkrywkowego i inwestycji górniczych.