RADA NAUKOWA PIG-PIB VIII kadencji (2015-2019)

 

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Zdzisław MIGASZEWSKI – Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. Marek NARKIEWICZ – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr Agnieszka WÓJCIK – Departament Nadzoru Geologicznego, Ministerstwo Środowiska

 

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Przemysław BORKOWSKI – KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • mgr Agnieszka CHILMON – Ministerstwo Środowiska
 • dr Wojciech DRZEWICKI – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Agnieszka GAŁUSZKA – Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dariusz GRABOWSKI – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. Jacek GRABOWSKI  – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. Monika JACHOWICZ-ZDANOWSKA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Sosnowiec
 • dr hab. inż. Arkadiusz KUSTRA – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Maciej MADZIARZ – KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • dr Jolanta MAJ – Starostwo Powiatowe w Nysie
 • mgr Mateusz MAMCZAR – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Hanna MATYJA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • mgr Mateusz MROZ – Agencja Mienia Wojskowego
 • prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK – Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • mgr Piotr NOWAK – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska
 • dr hab. Jolanta PACZEŚNA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. Anna PASIECZNA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • prof. dr hab. Tadeusz PERYT – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. inż. Barbara RADWANEK-BĄK – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej SADURSKI – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. Magdalena SIKORSKA-JAWOROWSKA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • prof. dr hab. Marek SZYDŁO – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. inż. Radosław TARKOWSKI – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • dr Maria I. WAKSMUNDZKA – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa
 • mgr Paweł WOŹNIAK – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Sosnowiec
 • prof. dr hab. Antoni WÓJCIK – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Kraków

 

28.10.2016 r.