Rada Naukowa PIG-PIB

KADENCJA 2017–2021

 

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Zdzisław MIGASZEWSKI – Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępcy przewodniczącego

 • dr Jolanta MAJ – Departament Nadzoru Geologicznego, Ministerstwo Środowiska
 • prof. dr hab. Marek NARKIEWICZ – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Członkowie

 • prof. dr hab. Agnieszka GAŁUSZKA – Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Aleksandra KOZŁOWSKA – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH im. S. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Arkadiusz KUSTRA – Wydział Górnictwa i Inżynierii AGH im. S. Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI – Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK – Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • prof. dr hab. Tadeusz PERYT – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • dr Łukasz PLEŚNIAK – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • mgr Hubert SCHWARZ – Departament Polityki Surowcowej i Analiz, Ministerstwo Środowiska
 • dr hab. Magdalena SIKORSKA-JAWOROWSKA, prof. nadzw. – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • dr hab. inż. Radosław TARKOWSKI, prof. nadzw. – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. nadzw. – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

 

KOMISJE STAŁE RADY NAUKOWEJ PIG-PIB

 

Komisja Nauki i Doskonalenia Kadry Naukowej

Przewodnicząca

 • dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska

Zastępca

 • dr hab. inż. Radosław Tarkowski

Członkowie

 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

 

Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna

Przewodniczący

 • dr hab. Stanisław Wołkowicz

Zastępca

 • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Członkowie

 • dr Aleksandra Kozłowska
 • mgr Hubert Schwarz
 • dr Łukasz Pleśniak

 

20.04.2017 r.