ANALITYKA CHEMICZNA

kadr analityka

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy posiada bardzo dobrze wyposażone Centralne Laboratorium Chemiczne. Wykonujemy wysokiej jakości badania analityczne oraz dokonujemy interpretacji uzyskiwanych wyników dla substancji nieorganicznych oraz związków organicznych, zarówno w ramach projektów prowadzonych w PIG-PIB, jak i dla klientów zewnętrznych z Polski i zagranicy.

 

Wykonujemy analizy składu chemicznego:

» wód i ścieków

» próbek stałych

» próbek biologicznych

 

Mamy duże doświadczenie. Rocznie wykonujemy ponad 200 tysięcy oznaczeń w ponad 20 tysiącach próbek gleb, osadów, gruntów, materiałów roślinnych, wód i ścieków.

 

CERTYFIKAT

Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 283. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą PN/EN ISO/IEC 17025 w dziedzinie badań chemicznych i właściwości fizykochemicznych wód, ścieków, gleb, gruntów, osadów, próbek środowiskowych i geologicznych oraz materiałów roślinnych (kody identyfikacji dziedzina/obiekty badań C/3; C/9; N/9). Obecnie CLCh wykonuje analizy zgodnie z 33 procedurami badawczymi (PB).

 

CLCh pracuje w systemie zarządzania jakością opartym na normie PN/EN ISO/IEC 17025. Jako elementy sterowania jakością badań laboratorium stosuje między innymi analizę materiałów odniesienia, udział w badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości oraz analizę tych samych próbek różnymi metodami.

 

CLCh dysponuje zbiorem około 400 materiałów odniesienia, z atestowaną zawartością pierwiastków oraz związków chemicznych, obejmującym różnorodne próbki geologiczne i środowiskowe oraz wodę i żywność. Prawidłowość działania systemu jakości jest sprawdzana w cyklu audytów wewnętrznych oraz audytów kontrolnych w nadzorze wykonywanych przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji, a także audytów przeprowadzanych przez klientów.

 

KONTAKT

 

Kierownik Centralnego Laboratorium Chemicznego
mgr Irena Iwasińska-Budzyk
tel. 22 45 92 364
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
mgr Magdalena Lenarczuk
tel. 22 45 92 261
fax 22 45 92 026
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.