MAGNETOMETRIA

Magnetometria jest całkowicie nieinwazyjną, powierzchniową metodą geofizyczną, w której przedmiotem pomiaru jest natężenie ziemskiego pola magnetycznego. Zmiany jego wartości świadczą o zmianie właściwości magnetycznych mierzonego ośrodka. Dzięki temu może być stosowana zarówno w zagadnieniach regionalnych (rozpoznawanie struktur magmowych), jak i bardziej lokalnych, a nawet inżynierskich (badanie przebiegu rurociągów, odnajdowanie niewybuchów). Stosowana jest również w zagadnieniach archeologicznych, do mapowania pogrzebanych zabudowań czy palenisk.

Polskie dane magnetyczne

 

Obszar Polski pokryty jest półszczegółowym, naziemnym zdjęciem anomalii całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego ΔT, o zagęszczeniu punktów pomiarowych w granicach 2–6 pkt/km2. Jakość tego zdjęcia dorównuje najlepszym standardom europejskim. Baza danych pomiarowych zawiera około 1 miliona rekordów. Znakomitym uzupełnieniem zdjęcia półszczegółowego są liczne zdjęcia szczegółowe zarówno całkowitego natężenia jak i jego pionowej składowej ΔZ.


Wszystkie dane magnetyczne zostały zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych. Można je wykorzystywać m.in.: NW  i NE Polsce wraz z danymi grawimetrycznymi do szczegółowej analizy budowy podłoża prekambryjskiego. Zagęszczenie pomiarów w tym rejonie umożliwia opracowanie map strukturalnych w skali 1: 100 000.

 

W obszarze sudeckim i śląsko-krakowskim w pracach związanych z poszukiwaniem złóż surowców mineralnych oraz do kartowania skał wulkanicznych i głębinowych o podwyższonym namagnesowaniu.Na obszarze Niżu Polskiego do śledzenia struktur w pokrywie osadowej (w tym ewentualnie perspektywicznych pod kątem poszukiwania węglowodorów). Pracownia Metod Geofizycznych oferuje wykonywanie zarówno nowych zdjęć magnetycznych, jak i różnego rodzaju zestawień zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych.


OFERTA

 • Wykonywanie pomiarów magnetycznych
 • Sporządzanie map podstawowych i transformowanych
  • z wykorzystaniem metod klasycznych (anomalie lokalne, pochodne poziome i pionowe, redukcja do bieguna itp.)
  • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod wizualizacji opracowanych w PIG
 • Interpretacja danych, w tym modelowania magnetyczne i grawimetryczno-magnetyczne

 

APARATURA I OPROGRAMOWANIE

 • Magnetometr ENVIMAG firmy Scintrex w opcji ENVI GRAD/MAG –- zestaw do polowego pomiaru natężenia oraz gradientu pionowego natężenia pola magnetycznego Ziemi
 • Magnetometr ENVIMAG firmy Scintrex w opcji ENVI MAG/VLF – zestaw do polowego pomiaru natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz do pomiarów VLF

 

Do przetwarzania i interpretacji danych wykorzystujemy:

 • Pakiet programów Amerykańskiej Służby Geologicznej USGS
 • GRAVMAG - program do modelowania magnetometrycznego Brytyjskiej Służby Geologicznej
 • Pakiet programów firmy GEOSOFT, służący do modelowania oraz interpretacji jakościowej map anomalii grawimetrycznych i magnetycznych
 • GeoModeller3D - wykonywanie trójwymiarowych modeli geologiczno-geofizycznych (gęstościowo-magnetycznych)

 

KONTAKT

Warszawa

dr Zdzisław Petecki
Zakład Geologii Regionalnej i Naftowej (BRG-526)
e-mail: tel. 22 45 92 463

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Olga Rosowiecka
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza (GZG-535)
tel. 22 45 92 535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.