Baza danych o Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych - GZWP

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  jako wykonawca aktualizacji mapy GZWP w skali 1:500 000 i główny wykonawca Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 podjął się na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny wartości ubytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzania zabiegów ochronnych. Pracę wykonano przy współudziale specjalistów z uczelni wyższych. Wykorzystano m.in. wyniki badań dokumentacji regionalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, dokumentacje zasobów perspektywicznych wód podziemnych przewidywanych do realizacji dla gospodarki wodnej, dokumentacje hydrogeologiczne GZWP w skali 1:50 000 i Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000. Ponadto w pracach nad harmonogramem badań GZWP wykorzystano dokumenty Ministerstwa Środowiska „Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii” z 1994 r. i późniejszą jej weryfikację wykonaną przy współudziale ekspertów z PIG w 1998 r.

Opracowano klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. W skali 1:50 000 dokonano waloryzacji 55 GZWP udokumentowanych szczegółowo oraz w skali 1:500 000 68 zbiorników udokumentowanych przeglądowo. Podczas prac badawczych w latach 2003-2004 poddano waloryzacji i rankingowi Łącznie 125 GZWP, w tym 50 zbiorników udokumentowanych i 75 zbiorników nieudokumentowanych. Waloryzacja wykazała, że udokumentowane GZWP zaliczają się głownie do grupy zbiorników wymagających pilnego ustanowienia obszarów ochronnych. Opracowano mapę wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych w skali 1:500 000, zaktualizowano bazę danych GZWP, uwzględniając wyniki badań rankingowych, waloryzacyjnych, i zaktualizowano dane GZWP udokumentowane w skali szczegółowej. 

Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zawiera  klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. Głównym celem nowej mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Cechą wyróżniającą mapę głównych zbiorników wód podziemnych opracowaną w PIG -PIB jest aktualność informacyjna oparta na warstwach GIS (aktualizowanych w cyklu rocznym, ryc. 1).

Podstawowymi warstwami informacyjnymi, składającymi się na charakterystykę GZWP są:

  • granice udokumentowanych GZWP,
  • granice nieudokumentowanych GZWP,
  • granice obszarów ochronnych GZWP,
  • podział administracyjny kraju,
  • hydrografia.

Mapa Głównych Zbiorników Wodnych
Ryc. 1. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (wg stanu NAG na maj 2015 r.)

Pobierz plik  formacie .shp z menadżera plików Centralnej Bazy  Danych Geologicznej (stan na kwiecień 2016) 

Przeglądanie danych

e psh ikona 

Udostępnianie danych

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

Kontakt

Program odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/ PSH: Program Rozpoznawanie i  Bilansowanie Wód Podziemnych

Główny Koordynator GZWP
dr Józef Mikołajków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 24 35

Sekretarz GZWP
mgr Agnieszka Piasecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 24 94

Administratorzy Baz Danych
mgr inż. Dorota Węglarz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 25 31
mgr Rafał Serafin (Polska południowa)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 71) 337 20 91, wew. 144
mgr inż. Zbigniew Kordalski (Polska północna)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 58) 554 29 02, wew. 220

Koordynator udostępnionych danych wykonawcom
mgr Marcin Honczaruk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 24 57