Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.02.2017 - 28.02.2017

Przez 44 pobrań

Pobierz (pdf, 8.88 MB)

Komunikat 3a_2017.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.02.2017 - 28.02.2017

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.02.2017 do 28.02.2017 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.03.2017 - 31.03.2017 Nowy

Przez 4 pobrań

Pobierz (pdf, 8.27 MB)

Komunikat 4a_2017.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.03.2017 - 31.03.2017

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.03.2017 do 31.03.2017 r. Charakterystyka została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

pdf Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2015 Popularny

Przez 241 pobrań

Pobierz (pdf, 820 KB)

OstrzeĹĽenie-psh-2-2015.pdf

W związku z utrzymującym się poniżej stanów niskich ostrzegawczych położeniem zwierciadła wód gruntowych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej monitoringu wód podziemnych, państwowa służba hydrogeologiczna informuje o występowaniu stanu zagrożenia hydrogeologicznego w postaci niżówki hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym.

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.05.2017- 31.05.2017 Nowy

Przez 61 pobrań

Pobierz (pdf, 6.93 MB)

Prognoza 4b_2017.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.05.2017- 31.05.2017

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.