pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2017- 31.08.2017 Popularny

Przez 245 pobrań

Pobierz (pdf, 7.42 MB)

Prognoza 5b_2017.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2017- 31.08.2017

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1.06 do 31.08.2017 roku możliwe zjawisko obniżania się zwierciadła wód podziemnych powodowane warunkami meteorologiczno -hydrologicznymi nie będzie miało istotnych i na dużą skalę przestrzenną ujemnych skutków dla ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych. Nie prognozuje się wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze kraju.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych niżówka hydrogeologiczna może rozwinąć się lokalnie, głównie na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Efektem tego zjawiska mogą być utrudnienia w eksploatacji wód podziemnych z płytkich poziomów wodonośnych, przy czym dotyczy to przede wszystkim studni gospodarskich (kopanych). Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych ujęć wody podziemnej.

prognoza 5b 2017 ryc3

Ryc. 1. Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych – sierpień 2017 rok.