Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Prowadzimy działania wspierające ustanowienie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wraz oceną efektywności ochrony zbiorników.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  jako wykonawca aktualizacji mapy GZWP w skali 1:500 000 i główny wykonawca Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 podjął się na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny wartości ubytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzania zabiegów ochronnych.

Pracę wykonano przy współudziale specjalistów z uczelni wyższych. Wykorzystano m.in. wyniki badań dokumentacji regionalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, dokumentacje zasobów perspektywicznych wód podziemnych przewidywanych do realizacji dla gospodarki wodnej, dokumentacje hydrogeologiczne GZWP w skali 1:50 000 i Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000. Ponadto w pracach nad harmonogramem badań GZWP wykorzystano dokumenty Ministerstwa Środowiska „Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii” z 1994 r. i późniejszą jej weryfikację wykonaną przy współudziale ekspertów z PIG w 1998 r.

Opracowano klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. W skali 1:50 000 dokonano waloryzacji 55 GZWP udokumentowanych szczegółowo oraz w skali 1:500 000 -  68 zbiorników udokumentowanych przeglądowo.

Podczas prac badawczych w latach 2003-2004 poddano waloryzacji i rankingowi łącznie 125 GZWP, w tym 50 zbiorników udokumentowanych i 75 zbiorników nieudokumentowanych. Waloryzacja wykazała, że udokumentowane GZWP zaliczają się głównie do grupy zbiorników wymagających pilnego ustanowienia obszarów ochronnych. Opracowano mapę wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych w skali 1:500 000, zaktualizowano bazę danych GZWP, uwzględniając wyniki badań rankingowych, waloryzacyjnych, i zaktualizowano dane GZWP udokumentowane w skali szczegółowej.

W 2016 roku państwowa służba hydrogogeologiczna zakończyła realizację tego zadania. Zobacz podsumowanie.

Mapa GZWP stan na maj 2015 r.
Ryc. 1. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

 

Kontakt

Program odpowiedzialny  w PIG-PIB/PSH: Program Rozpoznawanie i  Bilansowanie Wód Podziemnych

Główny Koordynator GZWP
dr Józef Mikołajków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 24 35

Sekretarz GZWP
mgr Agnieszka Piasecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 459 24 94