Pracownicy Państwowej Służby HydrogeologicznejImię i Nazwisko E-mail Telefon
Romulad Bieleń
funkcja Zastępcy Kierownika Programu Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych
romuald.bielen@pgi.gov.pl 22 45 92 372
Katarzyna Dybkowska
Kierownik Samodzielnej Pracowni Geologii Regionu Lubelskiego
katarzyna.dybkowska@pgi.gov.pl 22 45 92 801
Agnieszka Felter
Kierownik Samodzielnej Sekcji Wód Leczniczych i Termalnych
agnieszka.felter@pgi.gov.pl 22 45 92 280
Piotr Gałkowski
p.o. Kierownika Programu Gromadzenia i Przetwarzania Informacji o Obiektach Hydrogeologicznych
piotr.galkowski@pgi.gov.pl 22 45 92 351
Anna Gryczko-Gostyńska
Kierownik Programu Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych
anna.gryczko-gostynska@pgi.gov.pl 22 45 92 173
Rafał Janica
pełnienie obowiązków Kierownika Programu Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych
rafal.janica@pgi.gov.pl 22 45 92 520
Józef Mikołajków
Kierownik Programu Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych
jozef.mikolajkow@pgi.gov.pl 22 45 92 435
Sylwiusz Pergół
funkcja Zastępcy Kierownika Programu Gromadzenia i Przetwarzania Informacji o Obiektach Hydrogeologicznych
sylwiusz.pergol@pgi.gov.pl 22 45 92 310
Elżbieta Przytuła
funkcja Zastępcy Kierownika Programu Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych
elzbieta.przytula@pgi.gov.pl 22 45 92 363
Marek Woźniak
Kierownik Samodzielnej Sekcji Wiertniczej
marek.wozniak@pgi.gov.pl 506 027 855
Małgorzata Woźnicka malgorzata.woznicka@pgi.gov.pl 22 45 92 384
Michał Wyszomierski
Kierownik Samodzielnej Sekcji Poboru Próbek Wód
michal.wyszomierski@pgi.gov.pl 22 45 92 151
Jadwiga Chaber
sekretariat
jadwiga.chaber@pgi.gov.pl 22 45 92 460
Monika Mazur
sekretariat
monika.mazur@pgi.gov.pl 22 45 92 398
Alina Sobielga
sekretariat
alina.sobielga@pgi.gov.pl 22 45 92 441
Aneta Bącik aneta.bacik@pgi.gov.pl 91 43 23 439
Katarzyna Bartyzel katarzyna.bartyzel@pgi.gov.pl 12 290 13 85
Ryszard Bednarczyk ryszard.bednarczyk@pgi.gov.pl 41 361 25 37 
w. 246
Małgorzata Bejger malgorzata.bejger@pgi.gov.pl 22 45 92 589
Katarzyna Białecka katarzyna.bialecka@pgi.gov.pl 41 361 25 37 
w. 250
Pokazuje 1 do 20 z 159 rekordów