projekt ue

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Utworzenie specjalistycznych sekcji badań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z modernizacją budynku Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu dla wzmocnienia innowacyjności regionu"

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość projektu: 4.615.204,28 PLN
Wartość dofinansowania: 3.282.432,19 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl