Status prawny Instytutu

Państwowy Instytut Geologiczny został utworzony w Warszawie w 1919 roku.

Rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2009 r. Rada Ministrów nadała Państwowemu Instytutowi Geologicznemu status państwowego instytutu badawczego (Dz.U. Nr 45, poz.363).

Instytut działa na podstawie:   

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)
  3. uchwały Rady Ministrów nr 391 z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geologicznego (M.P. Nr A-65, poz. 995)
  4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 363)
  5. statutu Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego nadanego przez Ministra Środowiska 10 stycznia 2018 r.

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000122099.

 

 

za treść odpowiada Andrzej Rudnicki

Rejestr zmian

Data zmian Edytowany przez Opis zmian
2018-02-09 12:05:30 Andrzej Rudnicki aktualizacja treści