Struktura organizacyjna

 

Dyrektorowi Instytutu są podporządkowane bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Instytutu:

 1. Centralne Laboratorium Chemiczne
 2. Laboratorium Analiz w Mikroobszarze
 3. Laboratorium Geofizyczne
 4. Podziemne Laboratorium Badawcze PURL
 5. Dział Współpracy i Promocji
 6. Dział Informacyjny PIG-PIB
 7. Dział Spraw Personalnych
 8. Archiwum Zakładowe
 9. Biuro Dyrektora


Zastępcy dyrektora – dyrektorowi ds. geoinformacji są podporządkowane komórki organizacyjne tworzące pion geoinformacji Instytutu i oddziały:

 1. Zakład Rozwoju Systemów Informatycznych
 2. Zakład Utrzymania i Eksploatacji Systemów Informatycznych
 3. Pełnomocnik dyrektora ds. oddziałów
 4. Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre'a we Wrocławiu
 5. Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego w Kielcach
 6. Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie
 7. Oddział Pomorski w Szczecinie
 8. Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego w Sosnowcu
 9. Oddział Karpacki im. Mariana Książkiewicza w Krakowie


Zastępcy dyrektora – dyrektorowi ds. państwowej służby geologicznej są podporządkowane komórki organizacyjne tworzące pion programów państwowej służby geologicznej Instytutu:

 

 1. Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych
 2. Narodowe Archiwum Geologiczne
 3. Program Bezpieczeństwo Energetyczne
 4. Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko
 5. Program Kartografia Geologiczna Podstawowa
 6. Program Geozagrożenia
 7. Program Surowce Mineralne
 8. Program Geologia Morza
 9. Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych
 10. Zespół ds. Koordynacji Programów Państwowej Służby Geologicznej
 11. Archiwum Próbek Polarnych


Zastępcy dyrektora – dyrektorowi ds. państwowej służby hydrogeologicznej są podporządkowane komórki organizacyjne tworzące pion programów państwowej służby hydrogeologicznej Instytutu:

 1. Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych
 2. Program Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych
 3. Program Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych
 4. Samodzielna Sekcja Wód Leczniczych i Termalnych
 5. Samodzielna Pracownia Geologii Regionu Lubelskiego w Lublinie
 6. Samodzielna Sekcja Wiertnicza.
 7. Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód.


Zastępcy dyrektora – dyrektorowi ds. ekonomicznych są podporządkowane komórki organizacyjne tworzące pion ekonomiczny Instytutu:

 1. Dział Finansowo-Księgowy
 2. Dział Zarządzania Umowami
 3. Dział Zamówień Publicznych
 4. Samodzielna Sekcja Analiz Ekonomicznych
 5. Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów
 6. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 7. Zespół Kontroli, Odbioru i Wdrożeń Projektów, Tematów i Opracowań


Sekretarzowi naukowemu Instytutu są podporządkowane bezpośrednio komórki organizacyjne Instytutu tworzące pion organizacji, wspomagania i promocji badań:

 1. Program Zmiany Klimatu i Środowiska
 2. Muzeum Geologiczne
 3. Biblioteka Geologiczna
 4. Zakład Publikacji
 5. Redakcja Geological Ouarterly
 6. Redakcja Przeglądu Geologicznego

 

za treść odpowiada Andrzej Rudnicki

Rejestr zmian

Data zmian Edytowany przez Opis zmian
2017-03-02 15:16:32 Magdalena Mizerska aktualizacja treści