POSIEDZENIA NAUKOWE W ODDZIALE DOLNOŚLĄSKIM PIG-PIB

 

Posiedzenia odbywają się w poniedziałki o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB (II piętro)

al. Jaworowa 19, Wrocław

 

Terminarz posiedzeń w I półroczu 2017 r. 

 

09.01.2017 | Interpretacja tektoniczna regionu występowania rud Fe w okolicy Varény (SW Litwa)
Zbigniew Cymerman


16.01.2017 | Analiza dynamiczna uskoków z granitoidów okolic Kasprowego Wierchu, Tatry
Zbigniew Cymerman


23.01.2017 | Możliwości rozwoju geoparków w Polsce na tle historii funkcjonowania światowych geoparków UNESCO
Jacek Koźma


30.01.2017 | Skaning optyczny rdzeni wiertniczych w badaniach geologicznych i perspektywy aplikacyjne Biblioteki Skanów Rdzeni Wiertniczych
Rafał Sikora


06.02.2017 | Pełzanie i relaksacja w skałach łupkowych
Maciej Trzeciak


13.02.2017 | Analiza geologiczno-gospodarcza wystąpień uranu i REE w Sudetach na tle światowych złóż tych pierwiastków
Stanisław Wołkowicz


20.02.2017 | Pięć (z 55) błędów interpretacyjnych, metodologicznych i logicznych, które istotnie wpływają na „obowiązujące” w 2016 roku modele budowy geologicznej Sudetów
Jurand Wojewoda, Uniw. Wrocławski


27.02.2017 | Analiza deformacji glacitektonicznych w obrębie kopalni piasków podsadzkowych Obora k. Lubina i jej znaczenie dla odtworzenia dynamiki lądolodu na przedpolu Wzgórz Dalkowskich
Krzysztof Urbański


06.03.2017 | Na styku geologii i wadliwej filozofii
Jan Koziar, Uniw. Wrocławski


20.03.2017 | Teledetekcja (remote sensing) jako narzędzie do wykrywania i opisu tektoniki dysjunktywnej
Marcin Olkowicz


27.03.2017 | Przykłady wykorzystania szczegółowych numerycznych modeli terenu w badaniach geologicznych i geomorfologicznych
Bogusław Przybylski


03.04.2017 | Osuwiska, jako przyczyna błędnych interpretacji budowy geologicznej – wybrane przykłady z Sudetów
Aleksander Kowalski, Uniw. Wrocławski


10.04.2017 | Wiek i pochodzenie skał metaosadowo-wulkanicznych w strefie granicznej Sudetów Wschodnich i Zachodnich
Mirosław Jastrzębski, PAN, Oddz. Wrocławski


24.04.2017 | Rozwój fałdów futerałowych wokół powierzchni poślizgu w ośrodku wielowarstwowym
Marta Adamuszek


08.05.2017 | Przepływy wielofazowe w szczelinach
Marcin Dąbrowski


15.05.2017 | Metody analizy zdjęć mikrotomografii komputerowej ośrodka skalnego
Łukasz Jasiński


22.05.2017 | Weryfikacja obszarów perspektywicznych na Dolnym Śląsku pod względem występowania złóż rud pierwiastków ziem rzadkich i szlachetnych
Stanisław Mikulski 

 


Zapraszamy!