Raport sejsmologiczny państwowej służby geologicznej - sierpień 2019 r.

43 zdarzenia sejsmiczne zarejestrowała w sierpniu 2019 r. sieć PSG_Sejs_Net, obejmująca  terytorium Polski oraz strefę przygraniczną. Najaktywniejszym sejsmicznie regionem było Górnośląskie Zagłębie Węglowe, w którym zidentyfikowano 22 zjawiska sejsmiczne. Z uwagi na ich lokalizację można je zaliczyć do zdarzeń indukowanych, będących skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej. Większość zjawisk sejsmicznych miało magnitudę poniżej progu odczuwalności (M<2,5). Próg ten przekroczyło 9 zjawisk. Nie odnotowano zdarzeń o magnitudzie M>4,5.

sejsm091

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w sieci monitoringu PSG przez system automatycznego alertowania w sierpniu 2019 r. na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej

sejsm092

Liczebność zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w systemie alertowania sieci PSG_Sejs_NET w podziale na umowne regiony w sierpniu 2019 r.

Sierpień na obszarze Polski cechował się nieco niższą lub równą aktywnością sejsmiczną w stosunku do stycznia, marca, kwietnia i maja, a wyższą w porównaniu do lutego i czerwca 2019 r.

W sierpniu 2019 r. zarejestrowano na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych 1052 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od 1.5 do 5.8 (baza danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego - EMSC). Najsilniejsze zjawisko miało miejsce w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 11:13:14 czasu UTC w Zachodniej Turcji. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 13 km. Magnituda zjawiska oceniona została na M=5.8. 

W sierpniu 2019 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowane zostały 5102 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od 1.5 do 6.8. W przypadku 10 zdarzeń - magnitudę wstrząsu oceniono w przedziale od 6.0 wzwyż. Spośród nich, magnituda dla 3 zjawisk osiągnęła wartość co najmniej 6.5.

Najbardziej aktywnymi sejsmicznie pod względem liczby zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych były dwa regiony: Centralna i Południowa Kalifornia, gdzie zarejestrowano 643 zdarzenia sejsmiczne (12,3%), lądowy i morski region Oaxaca w Meksyku, gdzie łącznie zanotowano 435 zdarzenia (8,5%).

Państwowa służba geologiczna od 2013 r. monitoruje zjawiska geodynamiczne Polski. Prace prowadzone są w ramach projektu pn. "Monitoring geodynamiczny Polski". Realizacja projektu wynika z art. 162, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze na temat wykonywania zadań w zakresie geologii przez państwową służbę geologiczną dotyczących rozpoznawania i monitorowania zagrożeń geologicznych.

Więcej informacji: Monitoring geodynamiczny >>

Zobacz:

  bez tytulu

nfosigw logo Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej