Raport sejsmologiczny za wrzesień 2019 r.

45 zdarzeń sejsmicznych zarejestrowała we wrześniu 2019 r. sieć PSG_Sejs_Net, obejmująca  terytorium Polski oraz strefę przygraniczną. Najaktywniejszym sejsmicznie regionem było Górnośląskie Zagłębie Węglowe, w którym zidentyfikowano 22 zjawiska sejsmiczne. Z uwagi na ich lokalizację można je zaliczyć do zdarzeń indukowanych, będących skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej. Większość zjawisk sejsmicznych miało magnitudę poniżej progu odczuwalności (M<2,5). Próg ten przekroczyło 14 zjawisk. Nie odnotowano zdarzeń o magnitudzie M>4,5.

sejsmika 1wrzesien2019

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w sieci monitoringu PSG przez system automatycznego alertowania we wrześniu 2019 r. na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej

We wrześniu 2019 r. zarejestrowano na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych 1098 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od 1.5 do 5.7 (baza danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego - EMSC). Najsilniejsze zjawisko miało miejsce w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:59:25 czasu UTC w Zachodniej Turcji. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 7 km. Magnituda zjawiska oceniona została na M=5,7. Aktywność sejsmiczna w tym regionie ma związek z kolizją płyty afrykańskiej z płytą eurazjatycką. Obie płyty zbliżają się do siebie z prędkością ok. 9 mm/rok.

We wrześniu 2019 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowane zostały 5093 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od M=1,5 do M=6,8. Statystykę zdarzeń sejsmicznych na obszarze całej kuli ziemskiej z września zaprezentowano w tabeli 3 i rys. 1 poniżej. Ponad 70% wstrząsów osiągnęło magnitudę powyżej progu odczuwalności przez człowieka (M>2.5). W przypadku 10 zdarzeń sejsmicznych, magnitudę wstrząsu oceniono w przedziale od M=6 i więcej. Dla trzech spośród 10 zdarzeń, magnituda osiągnęła wartość co najmniej M=6,5.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi we wrześniu 2019 r. miało miejsce w dniu 29 września o godzinie 15:57:56 czasu UTC w morskiej części wybrzeża Chile (region administracyjny Maule), osiągnęło magnitudę M=6,8. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 25,5 km. W tym rejonie płyta litosfery Nazca porusza się w kierunku wschodnim w stronę płyty Ameryki południowej z prędkością ok. 74 mm/rok. Jest to rejon, w którym zdarzają się najsilniejsze trzęsienia ziemi np. trzęsienie ziemi z roku 1960 o magnitudzie M=9,5.

Państwowa służba geologiczna od 2013 r. monitoruje zjawiska geodynamiczne Polski. Prace prowadzone są w ramach projektu pn. "Monitoring geodynamiczny Polski". Realizacja projektu wynika z art. 162, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze na temat wykonywania zadań w zakresie geologii przez państwową służbę geologiczną dotyczących rozpoznawania i monitorowania zagrożeń geologicznych.

Więcej informacji: Monitoring geodynamiczny >>

Zobacz:

 

sejsmika wrzesien 2019

nfosigw logo Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej