Pokłosie jubileuszu profesorów

9 grudnia 2011 r. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczyście obchodził jubileusze wybitnych badaczy orogenu karpackiego, emerytowanych profesorów UJ: Andrzeja Ślączki (80-lecie) i Nestora Oszczypko (75-lecie). Obydwaj profesorowie swoje stopnie naukowe zdobyli będąc pracownikami Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego. Pokłosiem tego jubileuszu jest specjalny numer Geological Quarterly (vol. 56, nr 4), zatytułowany „Mezozoik i kenozoik Karpat – i poza nimi”. Numer ten, o rekordowej w dotychczasowej historii czasopisma objętości (344 strony) i zawierający 23 prace 51 autorów z Polski (UJ, AGH, PIG-PIB, ING PAN oraz 7 innych instytucji) oraz z zagranicy (Arabia Saudyjska, Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Rumunia i Włochy), został dedykowany przez autorów prac właśnie obu Profesorom.

 

jubileusz2

Dyrektor Józef Chowaniec wręcza specjalny numer Geological Quarterly Profesorom Nestorowi Oszczypce (z prawej) i Andrzejowi Ślączce. Fot. T. Peryt

 

8 stycznia 2013 r. w Krakowie, w Oddziale Karpackim PIG-PIB odbyła się miła uroczystość, w trakcie której dyrektor tego Oddziału, profesor Józef Chowaniec oraz prof. Tadeusz Peryt wręczyli ten numer dostojnym jubilatom.


 Tadeusz Peryt