Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2021 2023
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin Krajowy 2021 2023
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB Krajowy 2021 2023
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) Krajowy 2021 2023
Opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat zewnętrznych - INGA INNKARP Krajowy 2019 2023
Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej) Krajowy 2021 2024
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) – etap II Krajowy 2021 2024
Monografia: Budowa Geologiczna Polski – Tom I: Stratygrafia, Tom II: Tektonika Krajowy 2021 2024
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP Krajowy 2020 2024
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2021 2024