Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
EU-WaterRes. EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych) Międzynarodowy 2020 2023
Surowce deficytowe – weryfikacja zasobowa i jakościowa występowania fosforytów w Polsce w wytypowanych obszarach: Etap I - Łąkoć Krajowy 2022 2023
Ocena środowiskowa składowisk mineralnych surowców odpadowych dla terenu całej Polski wraz ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania Krajowy 2022 2023
Doposażenie pracowników państwowej służby geologicznej oraz pracowników świadczących prace laboratoryjne dla zadań PSG w odzież i obuwie terenowe oraz ochronne w latach 2022 - 2024 Krajowy 2022 2023
Monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców deficytowych dla Polski, górnictwo i geologia (2022 – 2023) Krajowy 2022 2023
Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej) Krajowy 2021 2024
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) – etap II Krajowy 2021 2024
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii geofizycznych na bloku przedsudeckim. Etap I Krajowy 2022 2024
Monografia: Budowa Geologiczna Polski – Tom I: Stratygrafia, Tom II: Tektonika Krajowy 2021 2024
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP Krajowy 2020 2024