Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa Krajowy 2020 2024
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola Krajowy 2021 2024
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie Krajowy 2021 2024
Monitoring geodynamiczny Polski etap IV Krajowy 2022 2024
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną Krajowy 2022 2024
Poszukiwania surowców krytycznych w Azji (Mongolia) Krajowy 2022 2024
Wsparcie działań Ministra Klimatu i Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii (kontynuacja zadania) Krajowy 2022 2024
Integracja morskich danych grawimetrycznych w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego dla potrzeb nowoczesnych potrzeb geodezji morskiej, geologii i nawigacji / „BalMarGrav - Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation” Międzynarodowy 2022 2024
Wykonanie czterech arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Radków i Pasterska Góra, Kudowa Zdrój i Brzozowice, Wambierzyce i Polanica Zdrój Krajowy 2021 2024
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap 1: Karpaty Zachodnie (jura górna-kreda górna) Krajowy 2022 2024