Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich– zadanie ciągłe, etap II Krajowy 2022 2024
Monografia: Budowa Geologiczna Polski – Tom I: Stratygrafia, Tom II: Tektonika Krajowy 2021 2024
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP Krajowy 2020 2024
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2021 2024
Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego Krajowy 2020 2024
Kompleksowe, geofizyczne rozpoznanie wybranych dolin kopalnych na terenie Polski w aspekcie genetycznym, przestrzennym i złożowym Krajowy 2020 2024
Ocena możliwości występowania złóż typu porfirowego w Karpatach Zachodnich (rejon Pienin) – etap I (prace geofizyczne i koncepcyjne) Krajowy 2020 2024
Weryfikacja, konsolidacja zbiorów i baz danych grawimetrycznych w zasobie CBDG wraz z modernizacją struktury w aspekcie współczesnych wymagań technicznych oraz wzrostu funkcjonalności – część pierwsza: Prowincja naftowa zachodniej Polski Krajowy 2021 2024
Weryfikacja danych dotyczących udokumentowanych złóż kopalin zawartych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS w oparciu o informacje będące w posiadaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Krajowy 2022 2024
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii geofizycznych na bloku przedsudeckim. Etap I Krajowy 2022 2024