Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena środowiskowa składowisk mineralnych surowców odpadowych dla terenu całej Polski wraz ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania Krajowy 2022 2023
Doposażenie pracowników państwowej służby geologicznej oraz pracowników świadczących prace laboratoryjne dla zadań PSG w odzież i obuwie terenowe oraz ochronne w latach 2022 - 2024 Krajowy 2022 2023
Monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców deficytowych dla Polski, górnictwo i geologia (2022 – 2023) Krajowy 2022 2023
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski Krajowy 2021 2023
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III – kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach". Krajowy 2016 2023
Reambulacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap IV, arkusze: Łeba, Puck, Koszalin, Kętrzyn, Sejny, Ełk, Sokółka, Mława, Biała Podlaska, Zielona Góra, Radom, Włodawa, Jelenia Góra, Wrocław, Łupków Krajowy 2020 2023
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023
Wykonanie sześciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Walim, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda, Szalejów Górny, Jeleniów i Pasterska Górka Krajowy 2020 2023
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023