Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Nowej Wsi Żareckiej (NE obrzeżenie GZW) na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych Krajowy 2009 2010
Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych Krajowy 2006 2010
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b Krajowy 2007 2010
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Model dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego w rejonie Myszków Zawiercie Krajowy 2009 2010
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich w aspekcie ich potencjalnych emisji do środowiska Krajowy 2009 2010
Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS Krajowy 2008 2010