Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
TransGeoTherm - Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy. Projekt pilotażowy Międzynarodowy 2012 2014
Badania dotyczące ustrukturyzowanych informacji statystycznych na temat ilości i jakości złóż surowców w UE Międzynarodowy 2013 2014
Europejska sieć informacyjna na temat zaopatrzenia w surowce mineralne Międzynarodowy 2013 2015
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich Międzynarodowy 2013 2016
Wiedza i umiejętności z zakresu nauk geologicznych w afrykańskich służbach geologicznych Międzynarodowy 2013 2015
Model budowy geologicznej, regionalne poziomy stratotypowe i klimat plejstocenu środkowego i młodszego w południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi Międzynarodowy 2014 2017
Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO² w łupkach gazonośnych na Pomorzu (ShaleSeq) Międzynarodowy 2014 2017
Maceracja próbek holoceńskich osadów dennych Morza Bałtyckiego pobranych z rdzeni wiertniczych wykonanych w ramach programu IODP-347 Międzynarodowy 2014 2015
Geopark Niecki Śródsudeckiej - transgraniczny obszar współpracy polsko-czeskiej Międzynarodowy 2014 2015
Panaeuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowowania Dwutlenku Węgla - faza II Międzynarodowy 2013 2014