Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Międzynarodowy 2014 2015
Współudział w międzynarodowej sieci badawczej COST Międzynarodowy 2015 2017
Surowce wtórne w górnictwie miejskim i odpadach pogórniczych (WP4) Międzynarodowy 2015 2017
Paneuropejskia Infrastruktura Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla Międzynarodowy 2015 2017
Pomiary, monitorowanie i łagodzenie wpływu na środowisko oddziaływania gazu łupkowego (akronim: M4ShaleGas) Międzynarodowy 2015 2017
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018
Geneza mikrokonkrecji syderytowych z holoceńskich osadów rzeki Guadiana (Portugalia) w oparciu o analizę udziałów izotopów stabilnych tlenu, węgla i siarki oraz analizę pierwiastków ziem rzadkich w mikroobszarach, z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP Międzynarodowy 2015 2018
InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności Międzynarodowy 2014 2015
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej
Międzynarodowy 2016 2019
MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy Międzynarodowy 2018 2021