Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:geochemia, mapa geochemiczna, Górny Śląsk, Górnego Śląska

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Anna Pasieczna

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1,25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b