Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:geochemia, utwory macierzyste, cechsztyn, monoklina przedsudecka, ropa naftowa, gaz ziemny

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Mirosław Słowakiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej