Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Cianowice-2 (na N od Krakowa) na podstawie badań geochemiczno-petrograficznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:złoże porfirowe, porfiry, Cianowice, GZW, geochemia, mineralogia, petrografia, Kraków

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Marek Markowiak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Cianowice-2 (na N od Krakowa) na podstawie badań geochemiczno-petrograficznych