Propozycja wykorzystania energii geotermalnej niskiej entalpii na przykładzie wybranego arkusza MHP

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geotermia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:geotermia, entalpia, arkusz MHP, mapa hydrogeologiczna Polski

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jadwiga Wagner

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Propozycja wykorzystania energii geotermalnej niskiej entalpii na przykładzie wybranego arkusza MHP