Model dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego w rejonie Myszków Zawiercie

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, migracja zanieczyszczeń, zanieczyszczenia, ochrona środowiska, trias, Myszków, Zawiercie

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Zbigniew Kaczorowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Model dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego w rejonie Myszków Zawiercie