Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:sigmoida przemyska, teledetekcja, geologia strukturalna, kartografia geologiczna, obrazowanie terenu

Rok rozpoczęcia: 2005

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Radosław Wasiluk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe