Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, geoturystyka, Góra Św. Anny, ochrona środowiska

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Paweł Woźniak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony