System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania:

Słowa kluczowe:osuwiska, SOPO, system osłony przeciwosuwiskowej, ruchy masowe, Karpaty, tereny zagrożone, geozagrożenia, katastrofy budowlane, procesy geodynamiczne

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: {man.name} {man.surname}

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

link do strony projektu,

SOPO System Osłony Przeciwosuwiskowej