Scenariusze dotyczące ryzyka deformacji gruntu - zaawansowane usługi dotyczące oceny (DORIS)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:GZW, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, osiadanie gruntów, interferometria satelitarna

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Marek Graniczny

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Komisja Europejska

Projekt zlecany i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego