Umożliwienie dostępu do informacji geologicznej w celu wsparcia GMES PanGeo

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska

Słowa kluczowe:Unia Europejska, osiadanie gruntów, osuwiska, geozagrożenia, interferometria satelitarna

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Marek Graniczny

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Komisja Europejska

Projekt zlecany i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego