Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:basen polski, węglowodory, zdarzenia termiczne, ropa naftowa, gaz ziemny, złoża ropy i gazu, historia termiczna, dojrzałość termiczna, historia pogrzebania, modelowanie

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Paweł Poprawa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów