Wykształcenie osadów plejstocenu na obszarze morenowym przedpola Wzgórz Dalkowskich - wstępna analiza na podstawie badań terenowych w kopalni piasków podsadzkowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:plejstocen, Wzgórza Dalkowskie, piaski podsadzkowe, kopalnia Obora

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego