Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:złoża węglowodorów, ropa naftowa, gaz ziemny, basen węglowodorowy, niekonwencjonalne złoża gazu, koncesje

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Hubert Kiersnowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej